A welcome in the Hillsides? Labour’s future in Wales

Conwy Room, Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Wales LL30 1BB

Event starts:

Saturday 25 March 2017 | Conwy Room, Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Wales LL30 1BB | 18:00-19:00

In an increasingly de-industrialised and politically fragmented Wales, what role does Labour play in the future of our nation. The Welsh Fabians welcomes all delegates to attend our panel, where we’ll discuss Welsh Labour’s political successes and failures and Labour’s future in a post-Brexit Wales. Panel includes Jeremy Miles AM, Eluned Morgan AM, Sian James former MP for Swansea East and Roger Scully.

Mewn Cymru gynyddoldad-ddiwydiannol ac yn wleidyddol dameidiog, pa rôl mae Llafur yn chwarae yn y dyfodol ein cenedl. Yr Fabians Cymru yn croesawu’r holl gynrychiolwyr i fynychu ein panel, lle byddwn yn trafod llwyddiannau a methiannau gwleidyddol Llafur Cymru ac y dyfodol y Blaid Lafur mewn gwlad ar ôl Prydael. Mae’r panel yn cynnwys Jeremy Miles AC, Eluned Morgan AC, Sian James cyn AS am Dwyrain Abertawe ac Athro Roger Scully.

Free to attend. To RSVP email: [email protected]

Image: Holly Victoria Norval