The Fabian Fringe at Welsh Labour Conference: Protecting the Vulnerable from Coalition Cuts

Padarn Room, Venue Cymru, Llandudno.

Event starts:

The Fabians are heading to Wales to take part in the fringe. All are welcome, please consider joining us. The event will talk about how the Welsh Government can protect the vulnerable from coalition cuts and will feature:

  • Rebecca Evans AM
  • Jenny Rathbone AM
  • Andrew Harrop (General Secretary, Fabian Society)
  • And Dan Lodge (Convenor Welsh Fabians) will chair the event.

The event will take place between 12.30 -2pm.


Cyfarfod Ymylol Fabians Cymru – Croeso i pawb!

AMDDIFFYN YR BREGUS ODDI WRTH TORIADAU’R GYMBLAID

  • Rebecca Evans AC
  • Jenny Rathbone AC
  • Andrew Harrop
  • mewn trafodaeth wedi ei cadeirio gan Dan Lodge (trefnydd Fabians Cymru).

12.30 -2yh Dydd Sadwrn 23ain, Stafell Padarn, venue Cymru, Llandudno.